egész nap esett

Nem tudok sok verset fejből, sőt, és azok közül is csak ebben vagyok majdnem biztos, meg két MacCaig versben, az egyik négy sor, a másik négyszer négy, a harmadiknak meg mindig kifelejtem a közepét, mert az elején annyira erős az, ahogy, ó, várjunk, az a vége. Vagy az eleje? In and out of the bay hesitates the Atlantic. Hát ennyire értek én a költészethez, és tudni is csak ezt az egyet tudom, in the flower of fury, the folded poppy, Night.

The Sentry

I have begun to die.
For now at last I know
That there is no escape
From Night. Not any dream
Nor breathless images of sleep
Touch my bat-eyes. I hang
Leathery-arid from the hidden roof
Of Night, and sleeplessly
I watch within Sleep’s province.
I have left
The lovely bodies of the boy and girl
Deep in each other’s placid arms,
And I have left
The beautiful lanes of sleep
That barefoot lovers follow to this last
Cold shore of thought I guard.
I have begun to die
And the guns’ implacable silence
Is my black interim, my youth and age,
In the flower of fury, the folded poppy,
Night.
   Őrszem

Elkezdtem meghalni.
Most végre tudom,
hogy nincs menekvés
az Éj elől. Sem az álom,
sem az alvás könnyű fénye
denevérszememre nem feszül. Mint száraz
bőrcafat csüngök az Éj rejtett
barlangjában, s álmatlanul
az álmok birodalmát őrzöm.
Elhagytam már
a fiú és a lány szerelmes testét
ernyedten egymás karjába bújva;
és elhagytam
az álom csodaszép ösvényét, min
meztlábas szeretők suhannak e végső,
jéghideg partra, ahol most őrködöm.
Elkezdtem meghalni,
és a fegyverek érthetetlen csendje
fekete birtokom, ifjú és aggkorom,
a düh virágában, a zártszirmú pipacsban,
Éjjel.

Alun Lewis fiatal volt, walesi, elesett nem sokkal a II. világháború vége előtt, no more war, ahogy azt szerencsésebb sorsú brit poéták hörögték volt a mikrofonba bele.

Odi et Amo

Yet in this blood-soaked forest of disease
Where wolfish men lie scorched and black
And corpses sag against the trees
and love’s dark roots writhe back

Like snakes into the scorching earth;
In this corrupted wood where none can hear
The love songs of Ophelia
And the laughter of Lear,

My soul cries out with love
Of all that walk and swim and fly.
From the mountains, from the sky,
Out of the depths of the sea
Love cries and cries in me.

And summer blossoms break above my head
With all the unbearable beauty of the dead.
   Odi et Amo

De még e lázvadonban is, hol vérben ázó,
Kormos, farkaséhű férfiak lapulnak
S a fákon holtak csüggnek, mint a zászló
S a szeretet gyökerei visszabújnak

A kiégett, tar földbe, mint megannyi kígyó;
Ez átkozott vadonban soha fel nem csendül
Ophelia dala,
S Lear kacaján csend ül,

Csak lelkemből sikolt fel a szeretet
S eléri mind, mi úszik, repül, szökell, kúszik.
Hegyre pattan, égbe száll,
Ringatja mély tengerár,
Zokogva sír, hogy mindent szeretek.

S fölöttem virággal fordul újra nyárba
A halál elviselhetetlen pompája.

Jó, hát nem ezekkel a fordításokkal érdemeltem ki az irodalmi Nobelt, de a készültük óta eltelt tizenkét évben csak romlottam, sokat. Viszont angolul igenis szépek, és szép a többi verse is, és bárcsak inkább ne írt volna egy szép verset sem, csak élt volna boldogan még negyven-ötven évet, ahogy azt kell.